Wydruki Czarno-białe

Jednostronne

         1 – 20:                   0,20 

      21 – 500:                  0,15

powyżej 500:                0,12

Dwustronne:

                1 – 20:              0,20 

          21 – 500:              0,12

  powyżej 500:               0,10

 

Wydruki kolorowe A-4        0,70-2,00

   Wydruk kolorowy A-3         1,40- 4,00 

Kseropak – wydruki centrum Kraków