Wydruki Czarno-białe

Jednostronne

         1 – 20:                   0,20 

   21 – 500:                   0,15

501-1000:                   0,12

      powyżej 1000:                  0,10 zł             

Dwustronne:

      1 – 20:              0,20 

 21 – 500:               0,12

501-1000:             0,10

   powyżej 1000:             0,08 zł           

 

 

Ksero kolorowe 0,70-2,00

Ksero A-3          0,30- 0,50  

Kseropak – wydruki centrum Kraków